Vanuit Oud-Alblas zijn hier aan de Magnolia 15 dhr. en mevr. J. van Genderen- van der Vlist komen te wonen. Wij zijn dankbaar hen in ons midden als doopleden van de gemeente welkom te mogen heten. Laat het u in het bijzonder onder de bediening van het Woord hier goed mogen zijn. “U moet deze woorden op de deurposten van uw huis en op uw poorten schrijven” (Dt.6:9).