Ga naar de inhoud

Welkom

Persoonlijk hebben we de fam. Van den Toren nog niet ontmoet, maar we stellen het op hoge prijs, dat dhr. en mevr. Cees en Marian van den Toren uit Zwijndrecht ons hebben laten weten, dat zij met hun zoons Jelle en Cees hier gisteren zijn komen wonen. Wij hopen, dat ze hier een mooie en gezegende tijd zullen hebben onder de zegen van Hem die Jakob en zijn kinderen belooft: “Ik zal u niet verlaten, totdat Ik gedaan heb wat Ik tot u gesproken heb!” (Gen.28:15).