Mevr. Sjanie de Bruin-van Dieren en de diakenen laten mij u hartelijk danken voor de mooie opkomst en de goede hulp, in alle liefde ons geboden, bij de schoonmaak van ons gebouw. Wij zijn u daar zeer erkentelijk voor.