Mevr. Sjanie de Bruin- van Dieren vroeg mij om een dringend beroep op u te doen om niet te vergeten om alle veranderingen qua gebruik van de “Wegwijzer” tijdig aan haar door te geven. Daarmee kan voorkomen worden, dat er problemen ontstaan voor wat betreft eventuele andere gemaakte afspraken; maar bijv. ook, dat de verwarming een avond onnodig draait. De kerk is niet zo rijk, dat we dat kunnen hebben. Wil, zo vragen wij u, heel secuur zijn waar het deze zaken betreft. Laat de laatste die het gebouw verlaat ook nauwkeurig kijken of alle lichten (ook in de toiletten) uit zijn. Wij zeggen u bij voorbaat hartelijk dank.