Jelle van den Toren is na zijn lange stageverblijf in China weer thuis. Het deed ons goed je de afgelopen zondag in de kerk weer te zien!