Graag herinneren wij u nog weer even aan de “Week van het gebed”, die, zoals we in de vorige “Kerkbode” hebben gelezen, vanaf D.V. 18 jan. a.s. plaats vinden zal.