Ga naar de inhoud

Warm

We hebben net het Pinksterfeest gevierd. Het feest van de uitstorting van de Heilige Geest. Die Geest maakt ons van nature koude hart warm voor God. Als God in je werkt, word je warm. Dat merkten de Emmaüsgangers toen ze met Jezus opliepen. “Was ons hart niet brandende in ons?” Weet u, warmte ervaren we ook als prettig als we in de kerk zitten. Afgelopen winter was het nogal eens koud tijdens de dienst. Dan werkte de kachel niet goed. Onze br. Piet School heeft de laatste maanden veel werk verzet om daar verandering in te brengen. Hij bracht heel wat uurtjes op de knieën tussen de banken door. Nu is ‘op de knieën’ geen verkeerde houding voor een gelovige, maar om te repareren en te solderen valt dat niet mee. Piet, namens de gemeente, heel veel dank voor dit werk. Het is een liefdedienst voor de Heere.