Op zondag 12 maart a.s. hoop ik een korte dienst te leiden in “Waerthove” in Sliedrecht. Men vraagt daar om zes mensen uit de gemeente die assisteren bij het begeleiden van degenen die de dienst bezoeken. Wie van de ouderen en jongeren meldt er zich bij mij aan? Ik zoek een persoon met een auto en vijf anderen. Misschien dat het iets is voor de al wat oudere catechisanten? Wil u tot uiterlijk 6 maart melden. Ik zeg u en jullie bij voorbaat hartelijk dank.