U treft bij deze “Kerkbode” een proefexemplaar van de “Waarheidsvriend” aan. Het zou goed zijn als er meerderen dan dat dit nu nog het geval is op dit in zijn algemeenheid nuttige blad geabonneerd zouden zijn. Wij bevelen u dit blad heel hartelijk aan!