De actie om abonnees te werven voor het genoemde weekblad van de Gereformeerde Bond (er zit een flyer, als het goed is, bij de “Kerkbode” die u hierbij ontvangt) bevelen wij heel hartelijk aan. De “Waarheidsvriend” in de huidige opmaak is een levendig en goed blad.