Ga naar de inhoud

Vrouwenvereniging

Aan de beurt is Bijbelstudie 4, te vinden in het sept.nr. van 2019. Mevr. Marianne School is de inleidster en nodigt u hartelijk uit om dit met elkaar te gaan bespreken.