Op D.V. 18 april a.s. komen wij voor dit seizoen nog een keer bijeen. Mevr. Haagje Aanen-Romijn leidt voor ons dan Bijbelstudie nummer 8 in uit ons blad van jl. januari. Wij hopen u weer te mogen ontmoeten.