“Priscilla” bestaat 45 jaar jaar! Heeft u zich al opgegeven voor het reisje naar Delft? Het reisje is op D.V. 2 okt. a.s. en wij hebben graag uw opgave vóór 20 sept. binnen.