Op D.V. 14 okt. a.s. komen wij weer bijeen. Mevr. Klarie Aantjes-Breederland verzorgt voor ons Bijbelstudie nummer 2 uit de “Herv. Vrouw” van j.l. juni.