De vrouwen gaan ons voor! Op D.V. 23 sept. a.s. ontmoeten wij elkaar weer. Mevr. A.M. Mourik-Tukker verzorgt de inleiding over Bijbelstudie no. 1 uit ons blad van j.l. juni. Alle (ook jonge) vrouwen van de gemeente zijn van harte welkom!