Nog een keer in dit seizoen komen wij bij elkaar. Dat is op D.V. 15 april. Mevr. Sjanie de Bruin- van Dieren houdt de inleiding n.a.v. Bijbelstudie nummer 9 (uit ons blad van febr.). Het zou mooi zijn en moedgevend als een ieder er deze laatste keer nog weer probeerde te zijn!