Ga naar de inhoud

Volmacht

Op de laatste lidmatenavond kwam het stemmen per volmacht aan de orde. In onze ‘Plaatselijke Regeling’ staat dat er niet bij volmacht gestemd kan worden. In één van onze laatste vergaderingen heeft de kerkenraad zich daar nog eens over gebogen. Het mooiste is dat iedereen ‘fysiek’ aanwezig kan zijn op een lidmatenvergadering. Maar er kunnen natuurlijk omstandigheden zijn dat dit echt niet mogelijk is. Daarom heeft de kerkenraad besloten om de regeling aan te passen. Er is nu gelegenheid om voor één persoon bij volmacht te stemmen. Dit geldt dus voor de stemming van ambtsdragers (predikant, ouderling, diaken en kerkrentmeester). De aangepaste ‘Plaatselijke Regeling’ ligt een week ter inzage bij de scriba.