Ga naar de inhoud

Visitatie

Op D.V. donderdag 23 mei a.s. brengen ds. P. de Jager (Lexmond) en oud. M. Vonk (Noordeloos) aan onze gemeente het vierjaarlijkse visitatiebezoek. Als er iemand van de gemeenteleden de visitatoren wenst te spreken is hij daar van 19.30-20.00 uur in de consistorie in de gelegenheid toe. Wij bidden, dat de Heere God Zijn zegen over dit bezoek van de visitatoren gebiedt.