Ga naar de inhoud

Verkiezing nieuwe ambtsdragers

In de vergadering van woensdag 30 okt. heeft de kerkenraad de volgende dubbeltallen gesteld. De namen staan in alfabetische volgorde:
A. In de vacature A.J. van Rees (oud. met bijzondere aandacht voor de jeugd)

 • Herman Hofman
 • Gerard Korevaar
 • B. In de vacature A. J. van Meijeren (ouderling / kerkrentmeester)

 • Herber Bikker
 • Jaap Korevaar
 • C. In de vacature A. de Jong (diaken)

 • Arjan Kortleve
 • Marco Molenaar
 • D. In de vacature B. Korevaar (kerkrentmeester / penningmeester, buiten de kerkenraad)

 • Jan Korevaar
 • Arie v/d Spek
 • Op D.V. woensdag 13 nov. om 19.30 uur wordt de stemmingsavond gehouden. Dit is een besloten vergadering, alleen voor lidmaten. Rond 20.30 uur hopen we de avond af te sluiten. Aansluitend om 20.45 uur starten we een korte gemeenteavond. Deze is toegankelijk voor alle gemeenteleden. Er is één onderwerp: beroepingswerk. Het doel van de kerkenraad is om de gemeente hierin van af het begin mee te nemen.