Op D.V. 4 febr. a.s. ben ik jarig. `s Middags is er dan een “inloop” voor de gemeente. `s Avonds nodigen wij de koster, de organisten, de tuinman en de leden van de kerkenraad en van het kerkrentmeesterschap met hun wederhelften heel hartelijk uit.