Vorige week is Marije den Besten verhuisd naar Sliedrecht. Dat is een hele stap die nogal wat veranderingen met zich meebrengt. Wij danken Marije voor haar meeleven en voor haar vriendschap. Wij bidden voor haar om een mooi leven onder de trouwe geleide van de goede Herder van de schapen. Marije, het ga je in alle opzichten goed!