Gisteren is mevr. J.C. Korevaar- van Dieren verhuisd naar de Amandelhof te Bleskensgraaf. U heeft altijd hier gewoond. Op uw hoge leeftijd nog zo`n grote verandering mee te maken, is wel heel wat. Maar u zult op het nieuwe punt zeker ook weer wat “vinden”. Uw kinderen leven trouw met u mee en uw leven zal, naar wij bidden, niet stil komen te staan. Wij danken u voor uw medeleven in ons gemeentelijke gebeuren. U hoorde er altijd helemaal bij. Wij wensen u de liefde en de troostvolle aanwezigheid toe van Hem die tegen Zijn kinderen op hun grote reis zegt: “Want Ik zal u niet verlaten, totdat Ik gedaan heb wat Ik tot u gesproken heb!” (Gen.28:15).