Op 27 maart j.l. is mevr. J. Beijer- van Muijlwijk verhuisd naar de Amandelhof in Bleskensgraaf. Dat is een hele overgang op haar hoge leeftijd voor mevr. Beijer. Wij zijn blij, dat zij zelf het besluit hiertoe welbewust heeft kunnen nemen. Wij hopen en verwachten, dat het zo de juiste weg is. Moge God mevr. Beijer in de avond van haar leven zeer nabij zijn. Wij bidden, dat het in uw hart mag leven: “Want U bent mijn hoop, Heere Heere, mijn vertrouwen vanaf mijn jeugd” (Ps.71:5). Wij leven ook mee met haar zoon Koos m.n. voor wie dit eveneens een grote verandering is.