Dhr. P. Kwakernaak is verhuisd naar “Graafzicht” in Bleskensgraaf. Gezien de langzaam toenemende gebreken ziet het er naar uit, dat dit een juiste stap is. Bijna vijf jaar heeft dhr. Kwakernaak in Brandwijk gewoond. Wij wensen hem aan de nieuwe plaats een goede en gezegende tijd. Wij dragen hem op aan de barmhartige God, die in een groot mededogen met ons als gebroken mensen zegt: “Ik weet waar u woont” (Openb.2:13).