De coll. voor de stichting “Kinderhulp Oekraïne” heeft €496,35 opgebracht en de coll. voor “De Hoop” €416,35. Op bezoek kreeg ik van een dankbaar echtpaar €20,- mee voor de kerk. Wij zeggen u voor uw liefdegaven heel hartelijk dank.