Oud. C.H. Baan kreeg van een gemeentelid €10,- mee voor de kerk. De coll. voor de kerk van 6 mei heeft €331,64 opgebracht. De twee laatste collecten AM hebben €171, 85 (Hemelvaartsdag) en €370, 19 opgebracht. De maand. telling bedroeg over de maand mei €367,71 voor de diaconie en €1103,16 voor de kerk. Wij zeggen u voor al uw meeleven heel hartelijk dank.