Ga naar de inhoud

Verantwoording

Op bezoek kreeg ik €50,- mee voor de kerk. Oud. C.H. Baan ontving voor kerk en diaconie samen €54,-. Verder kwam er 12 gulden en 73 cent naar ons toe samen met drie halskettinkjes. Dat moet nog een lang bewaarde schat zijn. De coll. voor de kerk van 1 april j.l. heeft €414,46 opgebracht. De drie laatste collecten AM hebben €214,55, €354,52 en €311,92 opgebracht. De maand. telling bedroeg over april €1493,45 voor de kerk en €497,82 voor de diaconie. Wij zeggen u voor al uw bijdragen hartelijk dank! Dhr. J. van Renswoude kon de kerk blij maken met €1000,- van de oude metalen. Hij en de “aanbieders” worden weer van harte bedankt!