De extra collecte van 11-3 j.l. heeft €361,60 opgebracht. De collecten AM van 18 en 25 mrt. j.l. hebben €321,50 en €301,30 opgebracht. Wij ontvingen nog een gift voor de Biddag van €100,-. De maand. telling bedroeg over mrt. €1019,88 voor de kerk en €339,97 voor de diaconie. Wij zeggen u voor uw meeleven heel hartelijk dank.