Het verjaringsfonds heeft over de maanden jan. en febr. het mooie bedrag van €410,30 opgebracht. Wij zeggen u daar heel veel dank voor.