Ga naar de inhoud

Verantwoording

De coll. voor de Medische zending heeft €301,45 opgebracht. En de coll. met het kerstfeest van de zondagsschool €262,72. De zondagsschool is u daar zeer erkentelijk voor. Mevr. Els Aanen kreeg op bezoek €5,- mee voor “Licht in de avond”. De oudejaarsavondcoll. heeft €1224,57 opgebracht; de extra coll. voor de kerk van 4 dec. €329,18 en de coll. AM van 18 dec. €309,97. Oud. M.C. de Jong kreeg op bezoek €20,- mee voor de kerk. Zelf kreeg ik op bezoek €50,- mee voor de dankdag. Via de bank ontvingen de kerk €50,-, €100,- en €300,-. De maand. telling bedroeg over dec. €1010,55 voor de kerk en €336,86 voor de diaconie. Dhr. J. van Renswoude heeft de kerk €1050,- doen toekomen van de oude metalen die hij weer opgehaald heeft. Zo`n wat dorre opsomming als van deze bedragen geeft ons toch iets weer van de liefde die de Heere God heel veel mensen in de gemeente voor Zijn werk en voor Zijn dienst geeft. Zo danken wij dus ook in deze rubriek vooral God zelf voor al Zijn gaven!