Dhr. J. van Renswoude kon de kerk €345,- doen toekomen van de oude metalen die hij heeft verzameld. We zijn daar heel erg blij mee. De huis-aan-huis collecte voor de zondagsschool heeft het mooie bedrag van €855,20 opgebracht. Wij ontvingen via de diaconie een nagift voor de dankdag van €50,-. Via de predikant ontving de kerk op bezoek €20,-. De extra maand. coll. voor de kerk heeft €362,85 opgebracht. De twee laatste collecten AM hebben €278,68 en €297,60 opgebracht. De maand. telling van nov. j.l. bedroeg €981,20 voor de kerk en €327,06 voor de diaconie. Wij zeggen u voor alle meeleven heel hartelijk dank.