Het kerkrentmeesterschap ontving via de predikant €50,- voor de dankdag. De kerk ontving via diaken G. Korevaar €10,-. De collecten voor de kerk van 29-9 en 9-10 j.l. hebben €364,30 en €397,73 opgebracht. De drie laatste collectes AM hebben €313,82, €347,- en €345,- opgebracht. De maand. telling bedroeg over okt. €1228,05 voor de kerk en €409,35 voor de diaconie. De kerk kreeg van dhr. J. van Renswoude €900,- voor de oude metalen die hij recent opgehaald heeft. Voor al het vermelde zijn wij heel erg dankbaar.