De diaconie heeft een gift ontvangen van €500,-. Wij zijn daar bijzonder erkentelijk voor.