Tot nog toe is er €41707,50 binnen gekomen voor de vrijwillige bijdrage. Daar zijn we blij mee. Als u nog niet het uwe hebt gegeven, sporen wij hierbij u daar bescheiden toe aan. De extra coll. voor de kerk heeft €296,20 opgebracht. Een andere coll. voor de kerk bedroeg €210,46. De laatstgehouden coll. AM bedroeg €312,20. De maand. telling bedroeg over sept. €934,97 voor de kerk en €311,66 voor de diaconie. Wij zeggen u voor al uw meeleven hartelijk dank.