De avondmaalscollecte (voor “Woord en Daad”) heeft €227,95 opgebracht. En de coll. voor de “Unie voor christelijk onderwijs” €341,17.