Ga naar de inhoud

Verantwoording

Ik ontving op bezoek €120,- voor de kerk. De extra maand coll. voor de kerk van aug. j.l. heeft €324,84 opgebracht; en de coll. AM van 28 aug. j.l. €323,86. De maand. telling bedroeg over aug. €980,66 voor de kerk en €326,88 voor de diaconie. Wij troffen in de collectezak ook nog enige oude dubbeltjes aan. Wij zeggen u voor uw meeleven weer heel hartelijk dank.