De collecte voor de G.Z.B. heeft de Eerste Pinksterdag het mooie bedrag van €762,35 opgebracht. Wij zijn de gevers daar heel erkentelijk voor.