Ga naar de inhoud

Verantwoording

Via mevr. Haagje Aanen-Romijn ontvingen wij €3,- voor “Licht in de avond”. De coll. voor “Woord en Daad” heeft €234,15 opgebracht; de extra coll. voor de diaconie €399,15; en de coll. voor de “Stichting Kinderhulp Oekraïne” €413,72. Dhr. J. van Renswoude heeft voor €1047,- (!) bijeen gebracht aan oude metalen. Wij zijn hem en de “aanbieders” daar heel erkentelijk voor.