Ga naar de inhoud

Verantwoording

Financiële verantwoording kerkrentmeesters: Collecte-opbrengsten maart via de collecte-app en in de kerk: voor de kerk uit 1e collecte € 575,06, extra maandelijkse collecte € 283,55 en onderhoudsfonds € 175,54. Hiernaast is door de kerkrentmeesters in maart in totaal nog € 1.865,50 collectegeld ontvangen per kas of rechtstreeks op de bankrekening. Naast genoemde bedragen heeft de biddagcollecte € 2.684,05 opgebracht. Alle gevers hartelijk dank!