Ga naar de inhoud

Verantwoording

Van de kerkrentmeesters: Collecte-opbrengsten februari via de collecte-app: voor de kerk uit 1e collecte € 304,80, extra maandelijkse collecte € 141,50, algemene middelen € 92,50 en onderhoudsfonds € 72,50. Hiernaast is door de kerkrentmeesters in februari in totaal nog € 1.042,00 collectegeld ontvangen per kas of rechtstreeks op de bankrekening. Alle gevers hartelijk dank! Giften: via br. P. Verwoert voor de kerk € 10; via J. Korevaar: voor de kerk € 17,50; voor de diaconie € 17.50; voor de ZOA € 5; voor de IZB € 5; voor de Noorderkerk € 5; voor “attentie ouderen” € 5.