Ga naar de inhoud

Verantwoording

Van de kerkrentmeesters: collecte-opbrengsten januari via de collecte-app en in de kerk: voor de kerk uit 1e collecte € 669,79, extra maandelijkse collecte € 185,85, algemene middelen € 336,70 en onderhoudsfonds € 196,05. Hiernaast is door de kerkrentmeesters in de maand januari in totaal nog € 1.079,00 collectegeld ontvangen per kas of rechtstreeks op de bankrekening. Via oud. H.N. Aantjes € 20 en € 25 voor de kerk. Alle gevers hartelijk dank!