Ga naar de inhoud

Verantwoording

Financiële verantwoording kerkrentmeesters: Collecte-opbrengsten november via de collecte-app en in de kerk: voor de kerk uit 1e collecte € 787,67, extra maandelijkse collecte € 159,45; algemene middelen € 291,75 en onderhoudsfonds € 153,00. Daarnaast is in de maand november € 1.187,00 collectegeld rechtstreeks op de bankrekening van de kerkrentmeesters overgemaakt. Via dhr. G. Korevaar € 35 voor de kerk. Alle gevers hartelijk dank!