Ga naar de inhoud

Verantwoording

Opbrengst dankdagcollecte, bank en giften € 4194.40. Via oud. Bikker € 50. Collecte-opbrengsten september en oktober via de collecte-app en in de kerk: voor de kerk: eerste collecte € 1076,64, extra maandelijkse collecte € 235,10, algemene middelen € 88,00 en onderhoudsfonds € 415,40. Daarnaast is er in de maanden september en oktober € 2.773,0 collectegeld rechtstreeks op de bankrekening van de kerkrentmeesters overgemaakt. De opbrengst van de Avondmaal collecte was € 345,35. Dit is bestemd voor onze adoptiekinderen (via Woord en Daad). Opbrengst talenten: zegelactie Marianne en Anne-Wieke € 1900. Opbrengst aardappelverkoop € 200. Alle gevers hartelijk dank!