Ga naar de inhoud

Verantwoording

Giften: Via dhr. J. Korevaar € 35,00 voor kerk en diaconie. Aan collecten voor de kerk van 16 juni t/m 30 juni per bank ontvangen: € 730. Dit is zonder de ideal-betalingen. Voor die gemeenteleden die op de vertrouwde wijze hun collectegeld over willen maken, nog een keer de rekeningnummers: Diaconie: NL14 RABO 0342759779; College van Kerkrentmeesters: NL91 RABO 0342725025.