Ga naar de inhoud

Verantwoording

Aan collectegeld voor de kerk is van 01 mei tot en met 15 mei € 1.043.50 overgemaakt. Vraag van de penningmeester: Wilt u duidelijk aangeven of het collectegeld is of vrijwillige bijdragen.