Ga naar de inhoud

Verantwoording

Via bezoekbroeder M.C. de Jong € 15 ontvangen voor de kerk. De opbrengst van de zendingsbussen over de maand februari is: € 251,00 (GZB). Collecten: 2 febr. Werelddiaconaat € 381,45; 9 febr. Kerkrentmeesterschap € 326,65; 16 febr. Onderhoudsfonds € 339,25; 23 febr. Algemene Middelen € 296,25; Totaal Kerk en Diaconie maand febr. € 1185,87