Ga naar de inhoud

Verantwoording

Ontvangen: 1 jan. Algemene Middelen € 87,60; 26 jan. Alg. Middelen € 386,35; 5 jan. Extra maandelijkse collecte kerk € 378,50; 19 jan. Onderhoudsfonds € 344,95. Maand januari Kerk: € 1110,30; maand januari Diaconie: € 370,10. De opbrengst van de collecte van 2 febr. voor Project 1027 Medische zorg Noord India heeft € 381,45 opgebracht. Allen hartelijk dank!