Ga naar de inhoud

Verantwoording

Met dankbaarheid verantwoorden we de volgende giften: € 200 voor de consistorie 2019 en € 200 voor de pastorie 2020. Via bezoekbroeder C.H. Baan € 50 voor de kerk. Opbrengst verjaringsfonds nov./dec. € 583,30