Ga naar de inhoud

Verantwoording

De extra maandelijkse collecte van 1 dec. € 343,80; Onderhoudsfonds 15 dec. € 340; Algemene Middelen 22 dec. € 308,70; Algemene Middelen 29 dec. € 316,73; De oudejaarscollecte bracht incl. bankoverschrijvingen € 1853,85 op. Maandopbrengst december voor de kerk € 1518,40; maandopbrengst december voor de diaconie € 506,13. De collectebussen over de maand december hebben € 510,75 opgebracht. Daarnaast nog 2 nagiften van € 15,00 en € 14,00 voor de GZB kerstcollecte.
Opbrengst talenten t.b.v. de consistorie via mevr. v/d Spek € 575. Gift kerk € 200; giften pastorie € 255; € 500; € 750. Giften consistorie en kerk € 50; € 250; € 250. We worden er stil van! Hartelijk dank voor uw offervaardigheid.