De opbrengst van de collecte van zondag 8 december voor de Herberg: €373,40. Opbrengst verjaringsfonds over de maanden okt./nov. € 379,25. Gift voor de kerk via bezoekbroeder C.H. Baan € 20.